[Website in English]


Trung Tâm

Khám Phá Chính Mình

Nơi giúp bạn thực hiện những gì mong muốn nhất!

                                        

Tiểu Sử

Quan Điểm

Sự Bạo Hành

Công Trình Cộng Đồng

Liên Lạc Với Chúng Tôi

Nguyễn Văn Hạnh Giám  Đốc Điều Hành 

Cố Vấn Tâm Linh

 Cố Vấn Đời Sống

Nhà Nhân Điện Trị Liệu

Certified Quantum Energy Healer

ĐT:(703)-627-8907


Chúng tôi sẽ giúp các bạn:

» Khám phá chính mình. Hiểu rõ bạn là ai. Muốn gì. Vượt qua mọi chướng  ngại. Đạt được tất cả những điều bạn thường mong ước nhất.

» Loại trừ những năng lượng biếng nhác, uể oải mỗi buổi sáng khi chuông đồng hồ báo thức rung.

» Chữa lành tận gốc những bạo hành trong quá khứ làm cho bạn căng thẳng, lên cân, nghiện thuốc lá, hay ma túy, ...

» Nhận diện và thoát ly sự khống chế của 'cái tôi', 'bản ngã' luôn ở trong bạn. Chữa lành những thương tích của bản ngã. 

» Làm chủ đời mình. Sống một đời sống có mục đích. Sống sinh động, hào hứng từng ngày, từng giờ.

» Sống chân thật với chính mình và với mọi người chung quanh mà không sợ bị ngưòi khác chê trách, đánh giá... 

» Nói chuyện có tự tin trước đám đông. Diễn tả được những gì bạn muốn nói. 

» Hóa giải những năng lượng phản kháng ở trong bạn với những gì tiêu biểu cho quyền lực.

» Sống ung dung, tự tại. Vượt lên trên chuyện đúng, sai, phải, quấy, được, thua... ở trong chính mình hoặc về ngưòi khác.

» Sống cho chính mình. Thôi đóng vai một kẻ thất bại trong mọi lãnh vực của đời mình để chứng minh một điều gì.

» Chấp nhận, thương yêu chính mình và mọi nguời. Thôi đóng vai một kẻ côi cút không nhà cửa, không ai thương, không ai giúp, không để cho người khác chăm sóc cho mình...

» Sống có tự tin, độc lập. Thôi tìm kiếm ở bên ngoài mình những gì bạn rất cần: tình thương, niềm an ủi và sự dịu dàng mà bạn đã không có lúc còn thơ ấu.

» Sống thành thật. Thôi dùng những tiểu xảo, mà bạn đã từng dùng lúc thơ ấu ,để đạt cho bằng được những gì bạn muốn đạt được.

» Sống có năng lực và trách nhiệm với cuộc đời của chính mình. Thôi than phiền, đổ lỗi những thất bại của chính mình là do hoàn cảnh bên ngoài, do người này hay người khác...

» Sống liêm chính. Giữ lời hứa. Mỗi lời nói của bạn có giá trị như chính bạn.

» Khám phá tính đa chiều làm thành con người của bạn. Giúp bạn có được an lạc, hòa điệu khi cần quyết định những gì rất quan trọng đối với bạn.

» Thoát khỏi sự khống chế của quá khứ, sáng tạo một tương lai mới để các bạn có thể sống an lạc và hạnh phúc trong giây phút hiện tại.  

Những thân chủ nào đến trung tâm lần đầu tiên sẽ được hoàn toàn miễn phí! 

Xin liên lạc với Trung Tâm để lấy hẹn.
  Trung Tâm 
     Khám Phá Chính Mình 

11105 Gainsborough Ct.,#12
Fairfax, VA 22030

ĐT: (703) 627-8907


Trang Nhà: http://Center4SelfDiscovery.org/ttkpcm.html
Điện Thư : HanhNguyen2100@gmail.com
 

Trung Tâm Khám Phá Chính Mình 

là một tổ chức vô-vụ-lợi

501(c)(3), EIN#95-3455451 (AIWP)

 

Trang nhà cập nhật hóa ngày: 01/29/2004
Mọi góp ý xin gửi về HanhNguyen2100@gmail.com