Trung Tâm Khám Phá Chính Mình 

Quan Điểm


                                            Fireworks Photo Caption

Trong kinh nghiệm ít ỏi của riêng tôi, không có sự chia cắt nào giữa bạn và tôi. Chúng ta là những thực thể có liên hệ mật thiết với nhau như những tế bào trên cùng một thân thể, một thân thể của những sinh vật, như chính tự thân của đời sống.  

Mỗi người trong chúng ta, dù giỏi hay dở đến đâu, đều đóng một vai trò rất quan trọng trong bản hợp tấu đa dạng của cuộc đời. 

Mỗi người chúng ta, dù ý thức hay không, chúng ta cũng đều đang đi cùng trên một con đường. Con đường  mà chúng ta vẫn còn đi để tìm về với chân lý, với mục đích tối hậu của một kiếp người.

Tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta đã tự chọn khi đến với cuộc đời. Chúng ta tiếp tục vượt thắng mỗi hoàn cảnh đặc trưng của mỗi người, những khó khăn trong gia đình, xã hội, và đất nước mà chúng ta đã sinh ra và lớn lên. Sinh ra trên đời này là để học hỏi và hoàn thành những sứ mạng mà chúng ta đã chọn lựa khi đến với cuộc đời.

Tôi nguyện sẽ giúp cho mọi người chuyễn hóa những khổ đau trong quá khứ, bỏ quá khứ lại đằng sau, giúp cho họ khám phá về chính mình. Tôi sẽ giúp các bạn khám phá những món quà quý giá mà các bạn sẽ cống hiến cho cuộc đời. Bạn chỉ thực sự có hạnh phúc khi nào bạn được sống một đời sống chân thật và đúng với chính mình.

Bạn sẽ có rất nhiều niềm vui, sẽ sống một đời sống với nhiều tự tin và niềm hứng khởi.

Tôi nhận thức rằng mọi chuyện đã xảy đến cho tôi, từ trước đến nay, đều thật là hoàn hảo, không thể nào khác hơn như thế. Như thế tôi đã có thể chấp nhận thực tại và sẳn sàng mở ra một con đường cho tôi chuyển hóa tất cả những khổ đau ở trong tôi.  

Tôi chỉ thực sự có tự do khi nào tôi nhận diện và thoát ly được sự khống chế của tự ngã ở trong tôi.

Tôi chỉ thực sự sống và làm chủ đời sống của chính tôi khi nào tôi thức tỉnh từ giấc mơ dài, choàng tỉnh dậy và nhận thức được vai tuồng của tôi đã và đang đóng trong bấy lâu nay.

Tôi chỉ thực sự có năng lực để thay đổi được cuộc đời của tôi khi nào tôi nhận thức rằng chính tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm về những gì tôi đã sáng tạo nên trong cuộc đời của tôi. Tất cả mọi kinh nghiêm trong cuộc đời mà tôi đã đi qua đều do chính năng lực của chính tôi tạo tác.  

Tôi từng nghĩ rằng "một ngày nào đó" tôi sẽ trở thành một con người nào đó. Nhưng con người mà tôi đang trở thành bây giờ thực rất là khác với những gì tôi từng nghĩ.  

Tôi là tiêu biểu cho Tình Thương, Năng Lực và Sự Vĩ Đại ở trong tôi và tất cả những ai mà tôi có cơ hội tiếp xúc trong đời sống hàng ngày. Tôi là nhân tố cho sự Hòa Giải và Sum Họp của mọi gia đình.

[Về lại Trang Nhà]